Sukcesja firmy – na co zwrócić uwagę na samym początku [SUKCESJA]

Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Adwokat dla biznesu, prowadzonego przez partnerów kancelarii, Błażeja Tachasiuka i Pawła Rasmus. 

Dla osób, które nie mogły wysłuchać pełnego odcinka podcastu, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie w formie artykułu.

Sukcesja w przedsiębiorstwie jest nieodłącznym elementem jego rozwoju i przyszłości. To proces, który wymaga starannego planowania oraz przemyślanych działań, aby zapewnić płynne przejście władzy i zarządzania na nowe pokolenia lub liderów.

Przedsiębiorca przede wszystkim musi się zastanowić, co dokładnie chce przekazać. Jeżeli firma działa prężnie, ale opiera się głównie na kompetencjach, wiedzy, znajomościach oraz codziennych operacjach tego przedsiębiorcy, to może się okazać, że ta sukcesja będzie dużym wyzwaniem.

 

  1. Identyfikacja fundamentów firmy

 

Pierwszym krokiem jest postawienie sobie pytania, czym tak naprawdę jest nasze przedsiębiorstwo. Należy przyjrzeć się mu uważnie i zrozumieć, na czym opiera się jego istota. Warto zidentyfikować główne filary działalności oraz kluczowe elementy, które nadają firmie jej unikalny charakter.

Jeśli funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się na posiadaniu 20 mieszkań, które są wynajmowane, wówczas przekazanie takiego przedsiębiorstwa może być stosunkowo proste. Chodzi tutaj głównie o przeniesienie własności tych konkretnych mieszkań. Jednakże, jeśli działalność przedsiębiorstwa opiera się na świadczeniu usług w ramach określonej grupy kontrahentów lub w danej branży, a przedsiębiorca osobiście odpowiada za świadczenie tych usług, to sytuacja może być bardziej złożona.

 

  1. Proces przygotowania przedsiębiorstwa

 

Przygotowanie firmy do sukcesji to więcej niż tylko wypełnianie formalności. To proces, w którym ważne jest zabezpieczenie wszystkich kluczowych elementów, które wpływają na wartość i ciągłość działania firmy.

  • Ochrona marki: Rejestracja znaku towarowego (m.in. logo) to krok w kierunku zabezpieczenia niematerialnych aktywów firmy. Rejestracja znaku towarowego zapewnia wyłączne prawa do jego wykorzystania, co ułatwia kontrolowanie i przenoszenie tej wartości. Wartość marki i jej skomercjalizowanie w kontekście sukcesji może być kluczowe dla zachowania stabilności firmy na rynku.
  • Środki trwałe: Przygotowanie fizycznych aktywów, takich jak nieruchomości czy wyposażenie, do przekazania lub sprzedaży jest istotne dla zachowania kontynuacji operacyjnej firmy.
  • Kompetencje i know-how: Wielu firmach kluczowe procesy i wiedza są zgromadzone w umysłach konkretnych osób, nie będąc formalnie udokumentowanymi. Ważne jest unikanie takiej zależności od pojedynczych jednostek oraz zadbanie o przekazywanie i zabezpieczanie kluczowej wiedzy oraz procedur. Dobrze zabezpieczone procedury i wiedza pracowników pozwolą na utrzymanie efektywności operacyjnej oraz uniknięcie strat w przypadku odejścia kluczowych pracowników.
  • Relacje z pracownikami i kontrahentami: Zabezpieczenie trwałości relacji, zarówno wewnętrznych (pracownicy), jak i zewnętrznych (kontrahenci), stanowi kluczowe zagadnienie. Warto zadbać o to poprzez umowy ograniczające konkurencję czy klauzule poufności.

 

  1. Dlaczego korzystniej jest przeprowadzić sukcesję w ramach spółki prawa handlowego niż formie jednoosobowej działalności

 

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za zrestrukturyzowaniem jednoosobowych działalności gospodarczych jest fakt, że ich funkcjonowanie jest w dużej mierze uzależnione od jednej osoby – właściciela. Ta zależność staje się szczególnie problematyczna w przypadku śmierci właściciela, co może prowadzić do zaniku relacji i umów biznesowych. Właśnie dlatego warto rozważyć wprowadzenie struktur, które będą odrobinę odseparowane od indywidualnej osoby prowadzącej firmę.

Zasadnym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie struktur bardziej złożonych niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Spółka prawa handlowego stanowi pewnego rodzaju tarczę ochronną przed całkowitym zanikiem działalności po śmierci właściciela. Te twory, choć nadal oparte na zaangażowaniu osób, byłyby nieco odcięte od jednej konkretnej jednostki. Warto zaznaczyć, że powołanie spółki prawa handlowego w tym kontekście ma wiele korzyści. Umowy zawarte ze spółką nie przestają obowiązywać ani nie wymagają odnowienia z chwilą śmierci wspólnika.

Prowadzenie działalności w ramach spółki prawa handlowego może ułatwić proces sukcesji i przeniesienia zarządzania firmą. Struktura takiej spółki, takie jak rada nadzorcza, wspólnicy czy akcjonariusze, może zapewnić stabilność i kontynuację działalności nawet po zmianach personalnych. Przenoszenie relacji i kompetencji to kluczowy element sukcesji, który wymaga odpowiedniego planowania i działań.

 

  1. Dziedziczenie przedsiębiorstwa

 

W Polsce większość przedsiębiorców prowadzących JDG nie pozostawia po sobie testamentu. W ten sposób wiele przedsiębiorstw przestaje istnieć wraz ze śmiercią właściciela, a ich aktywa są dziedziczone według przepisów ustawowych.

Choć przekazywanie przedsiębiorstw w ten sposób jest powszechne, to niekoniecznie oznacza, że te firmy nadal odnoszą sukces. Często dziedzicami stają się osoby, które nie mają związku z branżą przedsiębiorstwa, co naraża je na ryzyko upadku. Testament jest narzędziem, które może w znaczący sposób wpłynąć na proces sukcesji. Warto rozważyć sporządzenie testamentu, zapewni to kontrolę nad dziedziczeniem, ale także eliminuje dziedziczenie ustawowe.

Jednakże, samo sporządzenie testamentu to tylko początek procesu. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego następcy. To jest decyzja, która powinna być starannie przemyślana i oparta na wiedzy o przedsiębiorstwie. Choć zazwyczaj to rodzina jest najbliższym kandydatem, nie zawsze oznacza to, że każdy potomek jest odpowiedni. Dlatego warto prowadzić rozmowy i szkolić przyszłego następcę.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oferuje opcję wyznaczenia sukcesora poprzez złożenie wniosku online. To prosta procedura, która znacznie ułatwia przekazanie firmy potomkom oraz kontynuację działalności po śmierci przedsiębiorcy.

Warto również omówić koncepcję zarządcy sukcesyjnego. Choć nie jest to wymóg konieczny, to jednakże może stanowić tymczasowe zabezpieczenie przed upadkiem firmy w okresie, gdy kwestia dziedziczenia nie została jeszcze uregulowana.

 

Podsumowanie

 

Sukcesja często jest kojarzona z dużymi korporacjami i holdingami, jednakże warto zauważyć, że jest to koncepcja dostępna także dla mniejszych przedsiębiorstw.

Sukcesja to proces, który powinien być starannie zaplanowany i przemyślany. Przeszkolenie przyszłego właściciela, sporządzenie testamentu oraz zidentyfikowanie kluczowych aktywów to tylko niektóre z kroków, które warto podjąć. Niezależnie od rozmiaru firmy, sukcesja może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn