Partner kancelarii udzielił komentarza dla portalu naszemiasto.pl

 
Czy zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu wpływa na ważność zobowiązania? 

Kiedy należy zawrzeć umowę przyrzeczoną, jeśli z umowy przedwstępnej nie wynika precyzyjny termin? 

Między innymi w tych kwestiach zwrócono się do partnera kancelarii adw. Błażeja Tachasiuka z prośbą o komentarz w sprawie dotyczącej porozumienia zawartego pomiędzy gminą, a dwiema osobami fizycznymi. 

Link do artykułu z komentarzem eksperckim Błażeja Tachasiuka poniżej.
 
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn