Założenie spółki z o. o. przez S24 w 10 krokach.

Przewodnik krok po kroku

Spis treści

FAQ

Czy spółka z o.o. zostanie zarejestrowana w 24 godziny?

Nazwa S24 sugeruje, że spółka zostanie zarejestrowana w 24 godziny. W praktyce trwa to jednak dłużej, bo kilka dni. 

Czy w systemie S24 mogę zawrzeć umowę dowolnej treści?

System S24 narzuca możliwe rozwiązania. Wybierać możesz pomiędzy popularnymi rozwiązaniami. 

Nie ma możliwości zawarcia przez S24 bardziej skomplikowanej umowy spółki niż taka, która określa podstawowe kwestie, zawarte w formularzu systemu.

Ile kosztuje zawarcie umowy spółki z o.o. w systemie S24?

W momencie pisania tego artykułu, zawarcie umowy przez S24 kosztuje 350 złotych. Pamiętaj jednak, że do tego musisz doliczyć podatek PCC od wpłaconego kapitału zakładowego.

O czym trzeba pamiętać po zarejestrowaniu spółki przez S24?

Przede wszystkim należy pamiętać o formalnościach i obowiązkach podatkowych związanych z kapitałem zakładowym:

 1. jeśli kapitał zakładowy nie został w pełni pokryty na etapie zakładania spółki i nie załączono takiego oświadczenia do wniosku o rejestrację – należy kapitał pokryć i zawiadomić o tym sąd w terminie 7 dni od rejestracji.
 2. Należy opłacić PCC od wniesionego kapitału zakładowego.

Co to jest system S24 i co możesz w nim zrobić?

Założenie firmy wiąże się z wyborem odpowiedniej struktury prawnej i biznesowej. Wiele osób decyduje się na wybór spółki handlowej ze względu na ochronę przed wierzycielami i możliwości pozyskiwania inwestorów.

 W ostatnich latach pojawił się cyfrowy System S24, który ułatwia rejestrację firm i związane z tym formalności.

System ten umożliwia rejestrację różnych rodzajów spółek, dokonywanie zmian w danych i składanie dokumentów finansowych.

Przyjrzyjmy się z bliska krok po kroku, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu tego narzędzia. 

Jeśli już w tym momencie wolisz skorzystać z pomocy prawnika, eksperta prawa gospodarczego w założeniu spółki z o.o. przez system S24 – odezwij się do nas wypełniając poniższy formularz kontaktowy.

Doradzimy Ci jakie rozwiązania wybrać i przeprowadzimy z Tobą proces rejestracji spółki. Koszt usługi to 999 zł brutto, za które dostajesz 1 godzinę doradztwa co do wyboru rozwiązań możliwych w systemie, gotowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku oraz przeprowadzenie całego procesu rejestracji.

Założenie spółki z o. o. przez portal S24 w 10 krokach

Krok 1: Czy założenie spółki przez S24 to dobre rozwiązanie?

Portal S24 oferuje wiele korzyści, takich jak możliwość załatwiania formalności online, intuicyjny proces, gotowe dokumenty w formularzu elektronicznym oraz niższe opłaty sądowe. Dzięki temu, można nie tylko zaoszczędzisz czas, ale także uniknąć wielu biurokratycznych trudności. 

Należy jednak pamiętać, że system S24 to rozwiązanie stworzone głównie dla przedsiębiorstw o prostych strukturach, które nie potrzebują niestandardowych postanowień w swoim akcie założycielskim. W ramach tego systemu umowa spółki opiera się na określonym formularzu (standardowym wzorcu umownym), co oznacza, że nie ma możliwości wprowadzenia szczególnych, często istotnych dla wspólników klauzul umownych.

Jeśli będziesz potrzebować rozwiązań bardziej dopasowanych do Twoich potrzeb – zamiast systemu S24, warto rozważyć zarejestrowanie firmy w tradycyjny sposób – podpisując umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza.

Krok 2: Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prawnej firmy

Wybór formy spółki to bardzo istotny etap przy zakładaniu nowej firmy. Warto przeanalizować jaka formuła będzie dla Ciebie najwygodniejsza (nie tylko najtańsza!). 

 W tym przewodniku decydujemy się na najpopularniejszy wybór, czyli  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.).

Jeśli nie jesteś pewny/a, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla Ciebie, sprawdź poniższe materiały:

-> Jak wybrać formę prawną firmy? Krótki poradnik od prawnika

 

Potrzebujesz wsparcia ekspertów od prawa spółek i zakładania firmy? Odezwij się do nas przez poniższy formularz kontaktowy. Doradzimy Ci jaką formę prawną firmy wybrać i przeprowadzimy przez cały proces, a Ty będziesz mieć czas zająć się swoim biznesem.

Krok 3: Założenie konta w systemie S24

Przed przystąpieniem do procedury zakładania spółki, konieczne jest założenie konta w systemie S24. To konto będzie podstawą do całego procesu rejestracji i umożliwi korzystanie z narzędzi dostępnych na platformie.

Pamiętaj, że bez tego konta – nie będzie możliwe zarejestrowanie spółki w systemie!

Założenie konta jest możliwe pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Krok 4: Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez system S24

Po zalogowaniu się na koncie, zaczyna się proces zakładania spółki: od wyboru formy prawnej, nadania nazwy spółce oraz określenia siedziby. To pierwszy krok w całym procesie, który pozwoli na ustalenie podstawowych parametrów przyszłej działalności. 

W tym wypadku wybieramy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Krok 5: Wypełnienie wzorca umowy

System S24 udostępnia wzorzec umowy spółki, który zawiera istotne klauzule dotyczące przedmiotu działalności, wkładów wspólników, podziału zysków i strat oraz innych elementów. Wypełnienie tego wzorca to kluczowy moment, który określa podstawowe zasady funkcjonowania spółki.

Niestety nie możesz wyjść poza ramy przewidziane w systemie. Pamiętaj jednak, że będziesz mieć później możliwość zmiany umowy spółki założonej przez system S24, w tradycyjny sposób (u notariusza). Rejestracja spółki przez S24 nie odbiera Ci tej możliwości.

 Po lewej stronie ekranu wybieramy zakładkę dokumenty i klikamy w „Nowy dokument”, a następnie z listy dostępnych dokumentów, wybieramy wzorzec „Umowa spółki z o.o.”.

Na ekranie pojawia się wzór umowy spółki do uzupełnienia.

W pierwszej kolejności należy dodać osoby, które będą umowę podpisywać, tj. wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedmiot działalności spółki, opisany według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Możesz wybrać więcej niż jedno PKD.

Wysokość kapitału zakładowego

Następnie system poprosi nas o podanie ile udziałów będzie miał każdy ze wspólników oraz nominalną wartość każdego udziału (zob § 5 i § 6).

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5.000 złotych. Jednocześnie minimalna wartość jednego udziału to 50 złotych. 

Ustalenie, który ze wspólników będzie miał określoną ilość udziałów jest kluczową decyzją biznesową bo będzie decydować nie tylko o podziale zysku, ale też o to kto w jakim stopniu będzie mógł decydować o sprawach spółki.

 

W § 8 mamy możliwość wybrania jednego z dwóch wariantów. W zależności od tego, czy wybierzemy wariant A, czy wariant B – udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia przez Spółkę (oznacza to, że spółka będzie mogła kupić udział od wspólnika i przestanie on istnieć). 

W § 10 mamy aż 4 możliwości wyboru. W zależności od wariantu, możemy zdecydować, czy zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki (wariant A), czy nie (wariant B). 

Jest to o tyle istotne, że jeśli zbycie lub zastawienie udziału będzie wymagało zgody spółki (uwaga – SPÓŁKI, a nie innych wspólników. Spółkę reprezentować będzie zarząd i to on wyrazi lub nie – zgodę na zbycie udziału). 

Zwróć na to postanowienie dużą uwagę bo ten aspekt potrafi potem sprawiać wiele problemów.

Następnie istnieje możliwość, która pozwala, aby – poza zapisem w wariancie A i B – Zastawnik i użytkownik mogli wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw w określonej sytuacji (wariant C i D).

Jeżeli wspólnik zastawi swój udział (np. jako zabezpieczenie pożyczki) – to w zależności od tego, co zostanie wybrane w tym postanowieniu – zastawnik będzie mógł głosować udziałami wspólnika, które te udziały zastawił.

w § 11 dostępne mamy dwa warianty, w których jeden z nich pozwala na wypłacenie zaliczek na przewidywaną dywidendę wspólnikom (wariant B).

W § 12 dostępne mamy trzy warianty dot. organów wchodzących w skład Spółki. W zależności od wybranego wariantu, następnie określamy ich kompetencje.

Zwróć uwagę, że obowiązkowymi organami są zarząd i zgromadzenie wspólników. Zarząd reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy (tzn. jest organem wykonawczym, który firmą na codzień kieruje). Zgromadzenie wspólników to organ w ramach, którego działają wspólnicy (którzy nie działają operacyjnie w spółce z o.o.).

Organami, które można powołać, ale nie trzeba są – rada nadzorcza i komisja rewizyjna (w s24 można powołać tylko radę nadzorczą). Są to organy, które nadzorują działania spółki (czyli zarządu). 

Zwróć uwagę, że jeśli powołasz radę nadzorczą to możesz pozbawić wspólników prawa indywidualnej kontroli. Sens tego rozwiązania jest taki, że skoro mamy radę nadzorczą, która kontroluje działania zarządu – to nie ma powodu, żeby dodatkowo tę kontrolę sprawowali wspólnicy. Ma to zastosowanie głównie w spółkach, gdzie jest wielu wspólników i niepraktyczne byłoby wykonywanie przez nich wszystkich uprawnień kontrolnych (i robi to wtedy w ich imieniu rada nadzorcza).

§ 14 dotyczy zasad reprezentacji spółki. Wariant B upoważnia do samodzielnego działania członka zarządu, natomiast w przypadku wariantu A wymagane jest jego współdziałanie.

UWAGA – dokładnie zastanów się jaką formę reprezentacji wybrać. Z jednej strony – jeśli każdy z członków zarządu będzie mógł samodzielnie działać, to drugi członek zarządu nie będzie mógł unieważnić takiej decyzji bo się z nią nie zgadza lub o niej nie wiedział. Wymaga to więc pewnego zaufania między członkami zarządu (pamiętaj, że mówimy tu o zarządzie, a nie wspólnikach! To zarząd kieruje firmą w spółce z o.o.). Z drugiej strony – jeśli będzie wymagana łączna reprezentacja to może się okazać, że jest to niepraktyczne i będzie czasem ciężko podpisać umowę.

Rozwiązaniem kompromisowym może być wybranie opcji, zgodnie z którą – każdy z członków zarządu może działać samodzielnie, a jednocześnie uchwalenie regulaminu pracy zarządu, w którym określone zostanie kiedy mogą podpisać samodzielnie, a kiedy muszą razem. Złamanie postanowienia regulaminu zarządu nie spowoduje nieważności takiej czynności (również dlatego, że kontrahenci przecież go nie znają), ale będzie rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą wspólnika względem spółki za jego złamanie.


Dodatkowo w kroku 5 musimy podać członków pierwszego zarządu (przynajmniej jedną osobę) – dzięki temu będziemy mogli powołać nową spółkę.

§16 daje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów – uchwała wspólników jest wymagana przy czynnościach o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wariat A) lub uchwała ta wymagana nie jest (wariant B).

Zwróć na to uwagę zwłaszcza przy niskim kapitale zakładowym bo może się okazać, że często taka uchwała będzie potrzebna, co utrudni działanie spółki. Z drugiej strony – jest to forma dodatkowej kontroli wspólników nad tym jak zarząd kieruje firmą.

Krok 6: Podpisanie umowy

Umowę spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Proces ten można również odbyć poprzez wykorzystanie pełnomocnika, co znacznie ułatwia całą procedurę, szczególnie jeśli wspólnicy nie mają możliwości podpisania umowy osobiście. Ważne jest, aby wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji miały aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia podpisu.

Krok 7: Załączniki

Do umowy spółki konieczne jest dołączenie odpowiednich załączników, które są niezbędne w kontekście formalnym. W systemie S24 należy podpisać dokumenty, takie jak:

 • lista wspólników
 • oświadczenie o wniesieniu kapitału

 

Konieczne jest również dodanie załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia. Należy je sporządzić samodzielnie i umieścić w systemie, a są to:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do wyboru organów reprezentujących spółkę

Krok 8: Podpisywanie dokumentów

Dokumenty można podpisać przy użyciu podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód, wyposażony w warstwę elektroniczną, umożliwia logowanie się do portali urzędowych i składanie elektronicznych podpisów pod dokumentami, które wywołują taki sam skutek prawny, jak tradycyjny podpis własnoręczny).

Krok 9: Opłacenie wniosku

Po zatwierdzeniu elektronicznych dokumentów, należy uiścić opłatę za wnioski w systemie ePłatności (płatność można wykonać z poziomu systemu).

Koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynoszą 250 złotych za jej wpis do rejestru oraz 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Krok 10: Rejestracja spółki w KRS

Ostatni etap to złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek obejmuje załączenie podpisanej umowy spółki wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełniając formularz dostępny w systemie, większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy. 

Uwaga! – oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego musi być dostarczone do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od wpisu spółki do rejestru, jeśli nie zostało dołączone do pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego. Warto zaznaczyć, że oświadczenie musi potwierdzać, że wszyscy wspólnicy wnieśli wkłady pieniężne w pełni.

W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i ułożyć ją w taki sposób, żeby jej struktura odpowiadała Twoim potrzebom. Pomożemy Ci nie tylko zarejestrować spółkę, ale też stworzymy potrzebne dokumenty i doradzimy jak ułożyć sprawy spółki tak, żebyś mógł/mogła efektywnie działać i prowadzić biznes.

Wytłumaczymy Ci też zasady odpowiedzialności członków zarządu, dzięki czemu będziesz mieć jasny obraz sytuacji i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Odezwij się w formularzu kontaktowym , a skontaktujemy się i zobaczymy jak możemy Ci pomóc.

Obowiązki po wpisie spółki do KRS w ramach systemu S24

 • Płatność podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Po rejestracji spółki w KRS, należy zająć się kwestiami podatkowymi. W tym celu trzeba wypełnić deklarację PCC-3, podpisaną przez zarząd spółki, i złożyć ją w odpowiednim urzędzie skarbowym. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% liczone od wysokości kapitału zakładowego spółki (w momencie pisania tego artykułu – zawsze sprawdź aktualną stawkę podatku).
 • Złożenie formularza NIP-8

Kolejnym obowiązkiem jest złożenie formularza NIP-8 zawierającego „dane uzupełniające spółki”. Zawiera informacje m.in. o numerze rachunku bankowego lub miejscu prowadzenia działalności. 

 • Nadanie numerów REGON i NIP

Po rejestracji spółki w KRS, automatycznie otrzymujemy numery REGON i NIP, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Informacje te są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 • Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych CRBR)

Każdy przedsiębiorca działający w formie spółki musi zgłosić informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 • Rejestracja jako podatnik VAT

Jeśli spółka będzie dostarczać towary lub świadczyć usługi podlegające opodatkowaniu VAT, konieczne jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT przed rozpoczęciem działalności. To ważny krok, który pozwoli na legalne prowadzenie działalności gospodarczej. 

Podsumowanie

System s24 jest narzędziem, które odgrywa istotną rolę w uproszczeniu procesu zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Artykuł omawia różne aspekty tego systemu w kontekście zakładania spółek tego rodzaju. Jednakże, jest to rozwiązanie głównie dla przedsiębiorstw o prostych strukturach, które nie potrzebują niestandardowych postanowień w swoim akcie założycielskim. Wybór odpowiedniej formy spółki, wypełnienie umowy, uregulowanie stosownych opłat oraz dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to kluczowe kroki w procesie zakładania legalnej działalności gospodarczej. Nie można również pominąć kwestii związanych z opodatkowaniem oraz potencjalną rejestracją jako podatnika VAT, które mają znaczący wpływ na prowadzenie działalności.

Jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, to serdecznie zachęcamy do kontaktu. Służymy wsparciem i doradztwem, aby upewnić się, że twój biznes rusza na właściwą drogę i spełnia wszystkie niezbędne wymagania prawne. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc w każdym kroku Twojej przedsiębiorczej drogi.