Powołanie zarządu w spółce zawartej przez S24, a ryzyko, że wygasł mandat zarządu.

Informacja odnośnie zasad powoływania zarządu w spółce zawartej przez S24 i ryzyka, że wygasł mandat zarządu.
Formularze przewidziane w systemie S24 mocno ograniczają możliwości wyboru rozwiązań, w ramach, których ma działać spółka.
Jeśli chodzi o termin wygaśnięcia mandatu (czyli prawa do sprawowania funkcji) członka zarządu to S24 przewiduje rozwiązanie, zgodnie z którym:
  • Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji”.
  • Jest to rozwiązanie inne niż to, które domyślnie wynika z kodeksu spółek handlowych. Tam przewidziano, że mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.Jednocześnie w S24 wskazujemy także kadencję zarządu (nie można powołać zarządu na czas nieokreślony).
Połączenie tych dwóch rozwiązań jest o tyle niebezpieczne, że z upływem okresu kadencji – automatycznie wygasa mandat zarządu.
Przy rozwiązaniu ustawowym – mandat trwa do zgromadzenia wspólników, mamy więc większą kontrolę bo mandat nie wygaśnie automatycznie z dniem końca kadencji.
 
CO WARTO ZROBIĆ?
1️⃣Sprawdzić naszą checklistę z umową spółki zawartą w S24;
2️⃣Jeśli masz wątpliwości lub chcesz zmienić umowę –
wyślij nam ją na adres – rasmus@adwokatdlabiznesu.pl – nieodpłatnie sprawdzimy umowę z S24 pod kątem mandatu i kadencji zarządu, a następnie damy Ci znać:
1️⃣ czy istnieje ryzyko, że aktualnie nie ma powołanego zarządu
2️⃣ co możesz zmienić w umowie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania swojej organizacji.