KARY UMOWNE

KARY UMOWNE

Kary umowne – święty Graal umów cywilnoprawnych w profesjonalnym obrocie. Biały Power Rangers (chyba biały był najsilniejszy?) metod zabezpieczenia ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  Jedni się ich boją jak ognia, inni z namaszczeniem próbują uwzględnić w każdej umowie. Zależy to oczywiście od tego, na czyją rzecz w danej sytuacji taka kara została zastrzeżona.  Jednak […]