Czy spółka z o.o. może nie mieć zarządu?

Zarząd w spółce

Jeśli jesteś członkiem zarządu, prokurentem lub wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (a może zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności biznesowej w tej formie) – ten artykuł może Cię zainteresować.

Uproszczona procedura połączenia spółek

Uproszczona procedura połączenia spółek

Uproszczona procedura połączenia spółek Uproszczone procedury łączenia się spółek kapitałowych mają na celu rezygnację z szeregu obligatoryjnych elementów, tym samym ułatwiając i przyspieszając proces łączeniowy. Przy wykorzystaniu tych procedur spółki kapitałowe mogą zmienić strukturę właścicielską, zastosować inne zasady opodatkowania, wprowadzić nowy model zarządzania korporacyjnego lub wzmocnić swoją pozycję na rynku. W procedurze uproszczonego połączenia spółek […]

Powołanie zarządu w spółce zawartej przez S24, a ryzyko, że wygasł mandat zarządu.

Powołanie zarządu

Informacja odnośnie zasad powoływania zarządu w spółce zawartej przez S24 i ryzyka, że wygasł mandat zarządu.Formularze przewidziane w systemie S24 mocno ograniczają możliwości wyboru rozwiązań, w ramach, których ma działać spółka.Jeśli chodzi o termin wygaśnięcia mandatu (czyli prawa do sprawowania funkcji) członka zarządu to S24 przewiduje rozwiązanie, zgodnie z którym: Mandat członka Zarządu wygasa z […]

CASE STUDY – wyjście z kryzysu prawnego

CASE STUDY

CASE STUDY – wyjście z kryzysu prawnego Spis treści OPIS SPRAWY – PODSUMOWANIE Współwłaściciel i członek zarządu kilku spółek działajacych w branży usługowej do kancelarii zgłosił się przede wszystkim w celu zweryfikowania planów zbycia udziałów w spółce, w związku z dużym zadłużeniem, które miał w innych podmiotach, będących jego własnością. Klient w dłuższej perspektywie czasowej, […]

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa to ciekawy mechanizm pozwalający na obniżenie obciążeń podatkowych przedsiębiorcyWbrew obiegowej opinii, nie jest to jednak instytucja, z której skorzystać mogą tylko wyspecjalizowane podmioty, na przykład ośrodki badawcze lub laboratoria.Z dużym prawdopodobieństwem można zastosować ją także w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy do przeprowadzenia samodzielnego badania, czy macie Państwo szanse na skorzystanie z ulgi z pomocą przygotowanego […]

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Spis treści Z tego artykułu dowiesz się: co to jest znak towarowy jakie są rodzaje znaków towarowych dlaczego warto zarejestrować znak towarowy Na co uważać przy rejestracji znaku towarowego Zacznijmy od podstaw – czym właściwie jest znak towarowy? Znak towarowy jest oznaczeniem usług lub towarów oferowanych przez przedsiębiorcę Zwróć uwagę, że znak towarowy to nie […]