Aktualności

CASE STUDY – nowy proces sprzedaży

OPIS PROJEKTU Przedsiębiorca działający na rynku usługowym, zgłosił się do nas w celu poprawy swojego procesu sprzedaży i uporządkowania kwestii zawierania umów z osobami, które korzystają

Czydaj dalej...

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa to ciekawy mechanizm pozwalający na obniżenie obciążeń podatkowych przedsiębiorcyWbrew obiegowej opinii, nie jest to jednak instytucja, z której skorzystać mogą tylko wyspecjalizowane podmioty,

Czydaj dalej...

Biuletyn październik 2022

Regulacyjne tematy miesiąca. Komentuje – adwokat Paweł Rasmus. Lider rozwiązań dot. kontraktów, procesów transakcyjnych i regulacji w Rasmus & Tachasiuk Adwokaci     Koniec roku

Czydaj dalej...

KARY UMOWNE

Kary umowne – święty Graal umów cywilnoprawnych w profesjonalnym obrocie. Biały Power Rangers (chyba biały był najsilniejszy?) metod zabezpieczenia ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Czydaj dalej...