Nieszablonowe rozwiązania prawne w praktyce

spory prawne

Nieszablonowe rozwiązania prawne w praktyce Partner kancelarii, adwokat Błażej Tachasiuk, reprezentując klienta w sprawie gospodarczej sporządził wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej dotyczącej prawomocnego nakazu zapłaty. Wniosek został przyjęty i w ostatnim czasie skarga nadzwyczajna została skierowana przez Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. To duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że przez cały okres istnienia skargi […]